NAŠE SLUŽBY

GEO365 poskytuje štandardné služby v oblasti geodézie ako sú tvorba geometrických plánov, vytyčovanie pozemkov a polohopisné a výškopisné zamerania. Okrem toho sa špecializujeme aj na 3D skenovanie objektov (zo zeme aj zo vzduchu). Pre svoju prácu používame najmodernejšiu geodetickú a skenovaciu techniku japonskej značky TOPCON.

GEODETICKÉ SLUŽBY / KATASTER NEHNUTEĽNOSTÍ

VYTYČOVANIE

Vytyčovanie stavieb a hraníc pozemkov podľa Katastra nehnuteľností

GEOMETRICKÉ PLÁNY

Tvorba a spracovanie geometrických plánov rôznych typov

POLOHOPISNÉ A VÝŠKOPISNÉ ZAMERANIA

Mapové podklady pre projekty stavieb

3D SKENOVANIE – ZBER MRAČIEN BODOV

Zber 3D dát pomocou mobilnej a statickej skenovacej techniky a z dronu. (Mračná bodov)

Poskytujeme:

 • 3D zameranie aktuálneho stavu budov, priemyselných objektov, pamiatok, mostov, tunelov, a pod. (pôdorysy, rezy a pohľady)
 • 3D zameranie fasád objektov
 • 3D zameranie interiéru budov
 • 3D topografia terénu, stavebných násypov a jám (prepočet kubatúr)
 • Spracovanie výstupu podľa priania zákazníka (napr. 3D mračno bodov povrchu, 3D modely objektov a iné.)

CENNÍK SLUŽIEB

CENNÍK ZÁKLADNÝCH GEODETICKÝCH SLUŽIEB

Keďže v geodézii je každý prípad iný, nižšie uvedený cenník je preto orientačný. Skutočné ceny sa vždy upresňujú individuálne podľa rozsahu prác, lokality, presnosti a pod.

Geometrické plány – od 250 € (vrátane kolkov)

Vytýčenie hranice pozemku – od 150 €

Vytýčenie hranice stavby – od 150 €

Polohopis a výškopis – od 150 €

Zameranie adresného bodu ku kolaudácii – 50 €

Zameranie adresného bodu ku geometrickému plánu – 50 €

Porealizačné zameranie inžinierskych sietí – naceňuje sa individuálne

Spracovanie kúpnej zmluvy – naceňuje sa individuálne

Iné úkony (na žiadosť zákazníka) – naceňuje sa individuálne

CENNÍK – 3D SKENOVANIE

Cena sa zvyčajne určuje individuálne podľa požiadaviek zákazníka, rozsahu prác, počtu skenov, lokality, presnosti, georeferencie, hustoty bodov a pod.

3D zameranie budov a objektov – naceňuje sa individuálne

3D zameranie interiéru komerčných a nebytových priestorov:
za každých začatých 100 m2 – 120 €
nad 500 m2 – naceňuje sa individuálne

3D zameranie interiéru bytových priestorov a domov:
1 miestnosť (do 50 m2) – 100 €
každá ďalšia miestnosť – 50 €

Prepočet kubatúr stavebných násypov a jám – naceňuje sa individuálne

Tvorba 3D modelu (maketa) – naceňuje sa individuálne

Iné 3D skenovacie úkony (na žiadosť zákazníka) – naceňuje sa individuálne

OBJEDNAJTE SI SLUŽBU ONLINE

Najjednoduchšou a najrýchlejšou možnosťou ako si objednať niektorú z našich služieb je prostredníctvom online formulára. Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom emailu na info@geo365.sk alebo telefonicky na 0950 660 694.

  KONTAKTUJTE NÁS

  MMERA, s.r.o.
  Padlých hrdinov 3/A
  080 05 Prešov
  IČO: 45640807
  DIČ: 2023065341
  Prevádzka:
  Košická 5C
  080 01 Prešov